×

Advarsel

JUser: :_load: Kan ikke laste bruker med id: 564

Lastebilkranføreren 3. utgave

Kjære kursholder og bruker av læreboken,

Krankjøring er en ansvarsfull oppgave – uansett krantype. Krana koster mange penger, føreren løfter last som kan være meget kostbar.

Det kan være forbunnet med fare for liv og helse om bruken av krana ikke følger lovfestede forskrifter og regler. Det kan med andre ord få en økonomisk og en menneskelig tragisk konsekvens om dette ikke gjøres riktig.
Det er utarbeidet lover og forskrifter som alle involverte parter må være oppdatert på og forholde seg til.

Den som utfører utdanningen av kranførere må være en bedrift/person som er sertifisert i henhold til regelverket. Myndighetene har utpekt sertifiseringsorganer (so) til å godkjenne og å følge opp disse utdanningsbedriftene/-personene. Sertifiseringsorganene (so’ene) utfører sine oppdrag etter gitte regler. Disse soene har forskjellig måte å gjøre denne jobben på. Noen er meget detaljerte og byråkratiske, mens andre har en noe enklere arbeidsform. Hva som er riktig skal vi ikke ta stilling til, men vil påpeke at det er fornuftig å ta en kritisk gjennomgang av sine opplegg og rutiner fra tid til annen. En hver må velge den løsningen frem til sertifisering som passer for sin bedrift/person. Det synes opplagt at en stor bedrift med stor omsetning kan ha nytte av et større opplegg, enn en liten og mer beskjeden bedrift. Det vil være kostnader av varierende størrelse involvert i en slik sertifiseringsprosess etter hvilket alternativ som velges, og disse kostnadene må tilpasses den enkelte bedrift/person etter vedkommendes omsetning.

Hovedmålet er å utdanne ansvarsbevisste dyktige kranførere.
Noen personer tilegner seg ferdigheter og teoretiske kunnskaper lett og enkelt, mens andre trenger noe lengre tid og muligens er andre læringsstrategier nødvendig. Begge typene kan bli like dyktige fagpersoner.
Denne utdanningen må gjøre innefor økonomiske forsvarlige rammer slik at bedriften/personen kan være i stand til nå hovedmålet, med et bedriftøkonomisk gunstig resultat som gir en fornuftig fortjeneste.

Denne boka er lagt opp etter de læreplaner som er utarbeidet av Samordningsrådet for kran, truck og masseforflytningsmaskiner.

Vi vet ikke hvor oppdatert leseren er på disse planene og vil derfor henvise til hvor disse kan finnes: www.kosar.no og oppfordre til å følge disse. Modul 1.1, Modul 2.8, Modul 3.8og Modul 4.8 for lastebilkran.

  • Bokas kapittel 1 tar for seg Modul 1.1 med en noe dypere gjennomgang av det som gjelder for lastebilkraner.
  • Bokas kapittel 2 tar for seg løfteredskap ifølge Modul 2.8.
  • Bokas Kapittel 3 tar for seg selve lastebilkrana etter både Modul 3.8 og standarden NS-EU 12999.
  • Bokas kapittel 4 tar for seg hvordan krana skal brukes og er en teoretisk gjennomgang foran de to siste Modulene 3.8 og 4.8 som må utføres i praksis.
 
Komplettering til Lastebilkranføreren

I boken mangler det stoff om kassasjonsregler for ståltau. Disse følger her:

Arbeidsmiljøloven (AML) og forskriftene oppdateres regelmessig, og derfor anbefaler vi at du som leser tar for deg den nyeste utgaven, og forholder deg til den. Det er ikke alltid at endringene er så store. Noe av AML ble oppdatert like etter at boken var trykket.

LOVSPEIL
Aml. 1977 / Aml. 2005
Dette lovspeilet er utarbeidet av Direktoratet for arbeidstilsynet, og det viser hvor bestemmelser i arbeidsmiljøloven av 1977 finnes i den nye arbeidsmiljøloven, som trådte i kraft 1. januar 2006. Kvalitetssikringen av lovspeilet pågår stadig, og vi tar forbehold om eventuelle feil.
Sist endret 22.02.2006

Aml. 1977
Nr. Ledd Pkt. Aml. 2005
Kap. I. Lovens målsetting og virkeområde
§ 1 nr.1 § 1-1a)
nr.2 § 1-1 b), noe endret
nr. 3 § 1-1 d)
§ 2 nr. 1 § 1-2 (1)
nr. 2 § 1-2 (2)
nr. 3 1.-4. § 1-3
5. § 1-2 (4)
nr. 4 § 1-2 (2) bokstav b)
nr. 5 1.-3.
og 5.
§ 1-4, (1), (2) og (4)
4. Overført til produktkontrolloven
nr. 6 § 1-5
nr. 7 § 1-4 (1) og (4)
nr. 8 § 1-4 (3) og (4)
§ 3 nr. 1 1. 1-8 (1)
2. Opphevet
nr. 2 § 1-6, (3 nr. 2 bokstav h) anses overflødig
§ 4 § 1-8 (2)
§ 5 § 1-9
§ 6 Opphevet

Her finner du hele lovespeilet:
www.arbeidstilsynet.no/binfil/download.php?tid=28673

Hele arbeidsmiljøloven finner du her:
www.lovdata.no

Forlaget Vett&Viten

Hvordan bruker jeg nettsidene?