1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
« »

Hælregion Lateral

 

Tendinitt
Varus av hæl

Tendinitt

Ved betennelser i sener blir det smerter ved aktivitet og belastning. Tilstanden regner som en belastningskade og kan være yrkesrelatert. Tendiovaginitt er når det er betennelse i seneskjedene. I ankel og hælområdet kan det bli tendinitt i m.peroneus longus på lateralsiden og m. tibialis anterior på medialsiden. Tendiovaginitt kan oppstå i m.tibialis posterior, m.fleksor hallucis longus og m. fleksor digitorum longus under malleolen på medialsiden.

Fotterapeuten kan foreta en rekke muskel- og bevegelsestester ved slike plager. Avlastning og ro blir anbefalt som behandling og betennelsesdempende medikamenter (NSAID) kan hjelpe på kort sikt. Ved betennelser må det henvises til annet helsepersonell og det kan bli aktuelt med kortison injeksjoner.

 

Varus av hæl

Ved varus av hæl er calcaneus dreid innover i forhold til fotens midtlinje. Trykket under gange vil konsentreres mer på lateral side, se pes cavus simplex.