1. 0
 2. 1
 3. 2
 4. 3
« »

Forfotregionen Lateral

Bursitt
Ossøs defigurasjon
Quintus varus

Bursitt 

Ved stor belastning på en bursa (slimpose) kan det oppstå bursitt (bursitis). Bursa finnes i subcutis (underhuden) og utvikles som en reaksjon på trykk og friksjon; vi er altså ikke født med slimposer. De væskefylte posene beskytter ledd, sener og ligamenter og kan bli betente og gi symptomer som hevelse, rødhet og ømhet. Avleiringer av bursitt inneholder kalsiumfosfat og gir forkalkninger på utstikkere på knoklene de skal beskytte. Da blir det exostoser (knokkelutvekster). Bursa finner vi blant annet ved caput 5. metatarsalis og dorsalt på interfalangialleddene, og det kan bli bursitt der.

 

Etiologi: Lavt snørestykke, spissing i forpartiet, hardt overlær, syntetisk fôr i sko, lav tåhette og smale sko, høye hæler og medial senterakse (bananform).

 

Fotterapeuten observerer ofte rødhet og hevelse ved for eksempel grunnleddene og må avklare om det foreligger feilstillinger eller akseendringer som quintus varus og ossøs defigurasjon. Avlastninger som beskytter caput av 5 metatarsalis kan hjelpe på kort sikt. Sko er likevel den faktoren som gir best resultat på sikt.

 

Skoene må ha:

 • tilstrekkelig bredde og høyde over grunnleddene
 • moderat hælhøyde
 • mykt overlær
 • mykt fôr inni skoen
 • riktig senterakse

Ved smerte må pasienten ta kontakt med lege da det kan være betennelse i slimposen. Denne kan tappes, og smerten vil gi seg raskt. Slimposen fyller seg opp etter hvert.

 

Ossøs defigurasjon

Ossøs defigurasjon betyr beinete formforandring og sees kun ved 1. og 5. metatarsofalangialledd (grunnledd). Man kan si at det er en akseendring både i metatarsenes og falangenes knokler; en dobbel akseendring. Tilstanden kan forveksles med hallux valgus, som er en valgusstilling (utoverdreining) i stortåens grunnledd og dermed ikke noe akseendring i metatarsen. Den kan også forveksles med en exostose (forkalkning) medialt på 1. grunnledd og lateralt på 5. grunnledd. Noen vil kanskje påstå at det ikke går an å se ossøs defigurasjon uten røntgen, men man ser ved dorsalfleksjon av tærne at senene til ekstensorene har et «rettere» forløp enn knoklene og dermed leddets stilling. Dette kalles lateral dislokasjon i ekstensorene og påvirker selvfølgelig også fleksorene. Sistnevnte er et fellestrekk både for hallux valgus, exostose og ossøs defigurasjon på fotens mediale side.

 

Årsak

Tilstanden kan være medfødt dersom man ser dette i ung alder (under 20 år) og man ikke kan påstå at det er skorelatert. Det er da sannsynligvis en tendens til feilstilling i metatarsenes stilling (metatarsus latus / sprikefot). De transversale ligamentene (intermetatarsalt) er utstrakte og gir en bredere forfot. 1. metatars har fått en varusstilling, og 5. metatars har fått en valgusstilling. Med ugunstige sko vil 1. falang få en valgusstilling og 5. falang få en varusstilling. Hypermobilitet kan være en årsak ettersom foten «flyter» litt ut ved belastning.

Idretter som gir stor belastning i forfoten, som håndball, volleyball og fotball, der skoene skal sitte tett på foten gir større sannsynlighet for å få ossøs defigurasjon. «Barfotidretter» som turn og kampsport gir også stort trykk på forfoten og øker strekket på de transversale ligamentene. Man ser tilstanden oftere hos kvinner som på jobb og på fritiden har større tendens til å bruke smale sko med spissing.

 

Symptomer

Rødme på grunnleddene kan forekomme, men trenger ikke være ømt eller smertefullt. I likhet med exostose og hallux valgus kan det bli bursitt (slimposebetennelse) på grunnleddene. Ved gjentatte/kroniske betennelser avleires det kalsiumfosfat på knokkelendene som gir exostoser, som i realiteten kan kalles porøst bein.

Selve tilstanden er som sagt sjelden smertefull, men det er følgetilstandene som kan gi problemer. Da nevnes spesielt hud- og negleproblemer.

 

Styringsfaktorer i sko

 • når spissingen begynner distalt for grunnleddene
 • konkavitet i frampartiet
 • for myk yttersåle
 • hvis overlæret er bredere enn yttersålen 

Fotterapeuten behandler

For å forebygge callus- og clavusdannelse på grunnleddene og eventuell bursitt må det avklares om grunnleddene er mobile eller fikserte, slik at man får laget en avlastning medialt til 1. og lateralt til 5. grunnledd ved ubehag fra sko og aktivitet. Å veilede om sko som gir god bredde og demping i forfoten vil også være forebyggende. Dersom tverrbuen er nedsunket, bør pasienten vurderes for tilpassing av innleggssåler, et mer aktiviserende alternativ til fotsenger.

 

 

Quintus varus

Quintus varus er en misdannelse/feilstilling av 5. tå bestående av varus-avvik på falanger. Tilstanden er medfødt og kan noen ganger bli progressiv i ungdomsårene. Tilstanden kan også påvirkes av eksterne faktorer som sko. Quintus varus er mindre vanlig enn sammenlignbare misdannelser av de andre tærne. 

Tilstanden er lett å rette opp, men det vil etter hvert bli ubehagelig å gå med sko som er lateralt vinklet. Friksjon og trykk kan oppstå, og en lateralt vinklet sko vil kunne opprettholde og i noen tilfeller forverre tilstanden under gange. I barneårene er det sjeldent nødvendig med behandling, men skorådgivning og oppfølging av tilstanden er viktig. Det er viktig å fjerne lateralt trykk under gange for ikke å forverre tilstanden. Hvis tilstanden forverres etter 12 årsalderen, vil man vurdere kirurgisk inngrep, men det er svært sjeldent.

 

Styringsfaktorer i sko:

 •  lateral senterakse
 •  bananform (feilakset skoform)
 •  stabil fleksjonsakse