1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
« »

Medialsiden av foten

Trykk på en region på tegningen.

 

 

Fotens medialside er med subtalarleddet, lengdebuens anatomi og stortåen den kanskje mest utsatte delen av foten. Medialsiden er mest bevegelige delen av foten og er hovedansvarlig for "støtdemping" av kroppens vekt når foten har flatekontakt og full belastning gjennom gangavviklingen. Sko, aktivitet og underlag er faktorer som gjør at denne delen får såkalte skorelaterte problemer. Det er misforhold mellom fot, sko og underlag som årsaken, altså etiologien, til det. Denne siden er også knyttet til feilstillinger i stor grad i forhold til lateralsiden. Plager knyttet til for mye/lite aktivitet i ledd er også typisk på fotens medialside.