Logo
Skriv ut denne siden

Lateralsiden av foten

Trykk på en region på tegningen.

 

På denne siden av foten finner du fotplager knyttet til knokler, ledd, ligament og muskler. Påvirkninger fra skotøy og arbeid/aktivitet er typiske årsaker til plager i denne delen av foten. Akutte skader i knokler og bløtvev som brudd og overtråkk er ikke tatt med her. Kroniske problemer i ledd som ved feilstillinger og revmatiske sykdommer som artrose og bektherevs er heller ikke med i denne oversikten.

© 2013 Forlaget Vett&Viten. All rights reserved.