1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
« »

Lateralsiden av foten

Trykk på en region på tegningen.

 

På denne siden av foten finner du fotplager knyttet til knokler, ledd, ligament og muskler. Påvirkninger fra skotøy og arbeid/aktivitet er typiske årsaker til plager i denne delen av foten. Akutte skader i knokler og bløtvev som brudd og overtråkk er ikke tatt med her. Kroniske problemer i ledd som ved feilstillinger og revmatiske sykdommer som artrose og bektherevs er heller ikke med i denne oversikten.